Aktuellt

Nyt kontor og lager i Danmark 1.dec. 2014!!!

Det er en fornøjelse at kunne annoncere at Dr. Baddaky Europe AB nu åbner kontor og lager i Danmark. Det er en fornøjelse at kunne annoncere at Dr. Baddaky Europe AB nu åbner kontor og lager i Danmark. Dette sker for at vi kan være tættere på Jer og tilbyde Jer en endnu bedre service, […]

Kompendium i dermatologi

Ett helt nytt dermatologikompendium är nu tillgängligt. Dermatolog Babette Taugbøl har tillsammans med två danska kollegor beskrivit de vanligaste hudproblemen i Norden. Informationen är lättillgänglig och översiktlig och kan fås både som e-bok och som tryckt kompendium. Språket är på danska. Vi tackar ICF för ekonomiskt bidrag vid tryckningen. Använd beställningslistan för beställning av kompendiet. […]

Malassezia ingår nu i inomhuspanelen!

När det gäller våra allergitester så har det blivit en förändring av en allergen i inomhuspanelen. Malassezia pachydermatis ingår nu i inomhuspanelen istället för Cladosporium herbarum.

Insektshypersensitivitet hos häst

Sommareksem, Sweet itch Autor: Babette Taugbøl, översatt till svenska av Marianne Mellgren Etiologi Detta är den vanligaste allergiska hudssjukdomen hos häst. Den orsakas av en allergisk reaktion mot saliven från diverse bitande insekter (Culicoides, Simulium, Stomoxys mfl).  Både  typ I och typ IV hypersensitivitetsreaktioner är involverade. Mest uppmärksammad är reaktionen mot Culicoides (svidknott) och man […]

Fiskolja – frågor och svar

Varför levereras Dr.Baddakys Fiskolja i mörka glasflaskor? Mörka glasflaskor  bevarar kvaliteten på omega-3 fettsyror på bästa möjliga sätt. De skyddas mot solljus, och glas är absolut lufttätt så att omega-3 fettsyrorna inte härsknar. Fiskolja lagras inte i plast, därför säljs till exempel all torskleverolja till människor i glasflaskor eller som gelatinekapslar. Hur lång är hållbarheten […]

Kvalster och allergi

Information om kvalster och allergi Husdammskvalster (Dermatophagoides farinae och D. pteronissinus är bäst dokumenterade) Dessa lever på hudceller från människor och djur, jästsvampar, mögelsvampar och hushållavfall. D. farinae och D. pteronyssinius har olika antigener. Antigenfraktioner och DNA sekvenser har kartlagts. Döda kvalster och deras exkrementer är lika allergiframkallande som levande kvalster. Hundar reagerar på andra allergener från dessa kvalster […]

Information om mögelsvampar

Din patient visar positiva reaktioner mot en eller flera mögelsvampar i HESKA´s Allercept panel. Betydelsen av mögelsvampar för patienter med allergier är ännu okänd. Det bästa är att undvika kontakt med dessa allergener. I enstaka fall så kan det vara aktuellt med att framställa en allergenspecifik immunoterapi. Flaskan skall i så fall enbart innehålla lösning […]

Inbjudan til kurs

Diagnosis and treatment of non-inflammatory alopecia in dogs Dermatoses of the nails and the nose in dogs SPUV Lund, 23-24 november 2007 Föreläsare: Joan Rest, specialist i veterinär pathologi, UK Babette Taugbøl, veterinär och dermatolog Se vedlagte inbjudan for mer information.

Atopisk dermatit hos katt

Atopi utgör ca 15% av alla tillfällen av allergisk dermatit hos katt.  Atopisk dermatit är ett hudlidande med klåda och karakteristiska kliniska symptom. Atopi är associerat med IgE-antikroppar mot allergener i omgivningen, och ärftlig disposition föreligger. På senare tid har dermatologer och immunologer påvisat IgE-antikroppar även hos katt.  Detta har öppnat möjligheter att studera patofysiologin […]

Kliande hund eller katt – kan det vara allergi?

Den kliande hund eller katt kan det vara allergi? Är det sant? Kan hunder och katter verkligen få allergi? Hundar och katter kan få allergi precis som människor.  En tredjedel av alla hudproblem kan bero på allergier.  Precis som människor kan djuren bli allergiska på våren och sommaren p.g.a. ökad mängd pollen i luften. Vad […]