Allergi

Dr. Baddaky samarbeider med de to ledende testlaboratoriene for serologiske IgE tester.
ELISA-metodene er likestilte.

Next+ serumtest
3 rekombinante oligoklonale IgE antistoffer
Karbohydrattest og blokkering (2.gen. semisyntetiske CCD blokkere)
100% spesifisitet, høy sensitivitet

Skandinavisk testpanel hund/katt
Fôrreaksjonstest hund/katt
Hestepanel

Testen rapporterar i Elisa Absorbance Units  (EAU). Ett värde på 250 EAU eller mer bekräftar allergenspecifik IgE i proverna.

Heska ALLERCEPT serumtest
Fc-epsilon R1 alpha mastcelle receptor test
Karbohydrattest og blokkering (1.gen CCD blokkere)
100% spesifisitet, høy sensitivitet

Screening test
Diverse testpaneler hund/katt
Fôrreaksjonstest hund/katt
Hestepanel

Testen rapporterar i Heska Epsilon Receptor Binding Units (HERBU). Ett värde på 11 HERBU eller mer bekräftar allergenspecifik IgE i proverna.

Procedur för provsändning

Ladda ner remissen från vår hemsida. Du kan också kontakta kontoret för att få remisser, föradresserade kuvert och transporthylsor levererade.

Provtagning

Vi behöver 1,0 ml serum (motsvarar 2 ml blod) per testpanel och 3,0 ml till hästepanel. Serum föredras därför att helblod ofta är hemolyserat vilket kan interferera med testproceduren. Se veterinärfolder for evt. inverkan av mediciner på IgE-tester. (Mer info om själve provtagning i eget dokument).

Remiss

Kryssa för önskad testpanel och fyll i så mycket information i anamnesen som möjligt (en kort sammanfattning av de viktigaste kliniska fynden). Våra dermatologer läser anamnesen noggrant och kan ge dig bättre råd desto mer information de får.

Djurets ålder och tidpunkt

Man kan testa från åtta månaders ålder, men 12 månader är att föredra. Vid tidigare testning ses ett betydligt större antal negativa tester. Vid negativt test i ung ålder bör man upprepa testet efter sex månader. Det är ingen gräns uppåt men de flesta hundar har antikroppar vid 2 års ålder. Ved mistanke om pollenreaksjon: det tar ca 4-6 uker etter første kontakt med pollen før antistoffer kan påvises i serum. Hos dyr med tydelig symptomforverring sommerstid anbefales testing helt i slutten på sesongen (august/september).

Diagnostisering av allergisk sjukdom

  • För att kunna ställa en atopidiagnos krävs ett systematiskt tillvägagångssätt baserat på en utförlig anamnes, fullständig klinisk undersökning och uteslutning av de viktigaste differentialdiagnoserna för sjukdomsbilden.
  • Undersök om de kliniska symptomen kan stämma för en atopisk dermatit eller en foderallergi/ foderintolerans
  • Uteslut ektoparasiter (löss, skabb, mjällkvalster, loppor) med hjälp av hudskrap, tejpprov eller ev. nödvändig terapeutisk behandling
  • Kontrollera om det föreligger bakterier eller jästsvamp med hjälp av cytologisk undersökning. Påbörja lokal eller systematisk behandling
  • Genomför en eliminationsdiet
  • Utför en test för att påvisa reaktion mot allergener i omgivningen med hjälp av ett blodprov (serologiskt test) eller med hjälp av ett intradermaltest.
  • Tolkning av testresultatet och allergenspesifik immunterapi

Storleken av rapporterade värdena korrelerar inte nödvändigtvis med sjukdomsgraden. När den kliniska atopidiagnosen är ställd kan allergenspecifik immunterapi (subcutan immunterapi SCIT eller sublingual immunterapi SLIT) baserad på detta test rekommenderas. Alla testresultat kommenteras av en veterinär dermatolog med lång klinisk erfarenhet. Dr. Baddaky innehar partihåndelstilstånd från läkemedlesverket for import av lisenspreparat immunterapi. Kontakta kontoret.

Kolhydratstest:

Alla prover som skall testas för reaktioner mot pollen och serologisk fodertest, testas först för korsreaktion med kolhydrater. (Kolhydratsreaktioner, som en del patienter har, anses utan klinisk betydelse för allergi.) En eventuell kolhydratsreaktion blockeras i en egen procedur innan paneltestet genomförs. Detta kan föra till att det slutliga provsvaret avviker från screeningtestets svar för pollengrupperna.  (Les mer om karbohydratreaksjoner i vedlegget: wordfil og powerpoint pdf.)

Foderallergi
Det finnes ingen test for att ställa diagnosen foderallergi.
Foder-Reaktions-Test (FRT) visar i vilken grad hunden eller katten reagerar mot de vanligaste foderråvarorna. Testresultatet är menat som en hjälp för att kunna sätta samman bästa möjliga eliminationsdiet vid misstanke om foderreaktion. Foderingredienser utan eller med låga reaktioner (alla markerade med grönt) föreslås att användas i en eliminationsdiet. En eliminationsdiet ingår i en utredning av en allergisk hund. Olika studier har visat att 20-35% av allergiska hundar reagerar på fodret. Läs mer under ”tilleggsinformation”

Bilagor

HESKA_Serumtest_Remiss_2018

HESKA remiss serumtest

Ladda ner