Antimikrobiella peptider, AMP

Antimikrobiella peptider, AMP

Vi lever i en tid när antibiotikaresistens har blivit en utmaning.  Samtidigt förstår vi  mer om kroppens
mikrobiom och bakteriernas betydelse både för oss och för djuren. Vi börjar att förstå att bakterierna vi lever i balans med, är viktiga för god matsmältning och god hudhälsa.  Bruket av systemisk antibiotika till djur och människor har lyckligtvis blivit betydligt reducerat i många länder idag.  Vid dysbios på huden har topikal behandling sedan länge rekommenderats som förstahandsval. Vid dysbios i tarmen ges numera näringssupport i första hand. Många veterinärer och djurägare är redan förtroliga och trygga med att använda utvärtes produkter som innehåller klorhexidin och/eller Tris-EDTA.  Utvecklingen går raskt framåt    på sistone har även antimikrobiella peptider fått ökad uppmärksamhet.

Vad är antimikrobiella peptider?

Antimikrobiella peptider, AMP, är positivt laddade, korta aminosyrakedjor med både hydro- och lipofila egenskaper. De är en del av immunförsvaret hos i stort sett alla levande organismer och mycket viktiga som försvarsmekanism mot patogener. Då bakteriers cellmembran är negativt laddade (våra egna, eukaryota celler är neutrala), dras peptiderna dit på grund av skillnaden i laddning. De antimikrobiella peptiderna samlas på bakteriens (eller jästsvampens) cellmembran och formar en kanal genom membranet. Detta resulterar i att  protongradienten nedsätts och cellens molekyler försvinner ut. Resultatet blir att bakterien eller jästsvampen dör.

I kroppen hos djur och människor supprimeras och balanseras de olika kroppsegna antibakteriella
peptiderna av immunsystemet, och AMP bryts raskt ned av proteaser. Detta är en av grunderna till varför det är fokus på syntetiska AMP, då de kan utöva sin effekt på huden utan att bli nedbrutna  och utan att störa varken immunsystemet eller tarmens mikrobiom.

På senare tid har man alltså utvecklat antimikrobiella peptider framställda på syntetisk väg som är
verksamma mot både grampositiva och gramnegativa bakterier samt mot Malassezia.

I Peptivetserien kombineras AMP2041 med en låg koncentration klorhexidin och Tris-EDTA, då det är väl känt att dessa arbetar synergistiskt på bakteriernas cellmembran.  Denna synergistiska kombination är effektiv och samtidigt mycket skonsam och huden kan snabbt restitueras.  Peptivetserien består av en örongel, ett schampoo och ett skum, alla tre är sammansatta med hänsyn till effektivitet och att skonsamt stötta
hudbarriären.

For ytterligare information och referenser, klicka här och här

Studier på Peptivet kan läsas här och här

Dr. Baddaky August 2018

Bilagor

Antimikrobiella peptider, AMP

Antimikrobiella peptider, AMP
Vi lever i en tid när antibiotikaresistens har blivit en utmaning.  Samtidigt förstår vi  mer om kroppens
mikrobiom och bakteriernas betydelse både för oss och för djuren.

Ladda ner