Atopisk dermatit hos katt

Atopi utgör ca 15% av alla tillfällen av allergisk dermatit hos katt.  Atopisk dermatit är ett hudlidande med klåda och karakteristiska kliniska symptom. Atopi är associerat med IgE-antikroppar mot allergener i omgivningen, och ärftlig disposition föreligger.
På senare tid har dermatologer och immunologer påvisat IgE-antikroppar även hos katt.  Detta har öppnat möjligheter att studera patofysiologin hos atopiska katter samt för att utveckla tester för in vitro-diagnostik.

Anamnes och kliniska symptom
De flesta atopiska katter börjar att visa symptom i åldern 6 månader till 2 år.  Många har säsongsbetonade hudförändringar, men det finns de som är plågade året runt.  Alla katter visar klåda.  De slickar eller gnager av sig pälsen, något som lätt kan påvisas vid mikroskopisk undersökning av hårspetsen. Responsen på behandling med glukokortikoider är god, men klådan recidiverar vid utsättande.  Den kliniska bilden kan variera hos katt men inkluderar som regel ett eller flera av följande symptom:

 

Självinducerad symmetrisk alopeci
– Ses oftast ventralt på buken, proximalt på låren, eller på korset.  Huden är oftast oförändrad

 • Miliär dermatit
  – Detta är lättare att palpera än att se.  Man känner många små skorpor och papler antingen lokalt  eller generellt på nacke, skuldror och rygg.  Klådan kan variera från måttlig till intensiv.  Katter med stark klåda kan visa sekundära erosioner, ulcerationer eller fuktande dermatit.
 • Eosinofila plack
  – Det handlar om välavgränsande, röda till gula, ulcererande, ödematösa och starkt kliande plack.  Lokalisationen kan vara i inguinalregionen, medialt på låren eller ventralt på buken.
 • Eosinofil ulcus
  – Ett välavgränsat, inflammerat område med ett ulcus i mitten.  Finns oftast på överläppen eller i munhålan, och av och till på huden.
  – Klåda på huvudet och nacke med självinducerat trauma
  – Katten börjar ofta att klia sig runt öronen,  dorsalt på nacken,  eller under hakan.  Katten kan ha stora öppna sår eller områden med skorpbildning.
 • Generaliserad klåda
  – Detta kan leda till fläckvis alopeci, erosioner och skorpbildning.

Andra symptom kan vara nysningar, konjunktivit och i sällsynta fall hosta. Huruvida atopiska katter också kan ha allergisk astma är fortfarande omdiskuterat
Upp til 25% av katterna har samtidig foderallergi och/eller loppbettallergi.

Differentialdiagnoser (måste uteslutas, innan man kan ställa diagnosen atopi!)

Miliär dermatit kan vara ett vanligt reaktionsmönster hos katter med ektoparasiter, dermatofytos, neoplasier, immunmedierade sjukdomar, hypereosinofili, foderallergi och överkänsligheter mot insekter.
Symmetrisk alopeci kan man se hos katter med psykogen alopeci, demodikos, dermatofytos, foderallergi, ektoparasiter och endokrinopatier.

Hur ställer man diagnosen atopi?
Hos alla katter med klåda skall man ha gjort följande:

 1. Anamnes
 2. Klinisk undersökning
 3. Multipla hudskrap
 4. Dermafyttest
 5. Avföringsprov
 6. Mikroskopisk undersökning av några hår för att se om dessa är avbrytna på spetsen (tecken på klåda)

Därutöver rekommenderas
1. Full blodprofil
2. Hudbiopsi
3. Cytologisk undersökning (visar ofta eosinofiler, ev. degenerativa neutrofiler med intracellulära bakterier)

När underliggande orsaker förutom allergi är uteslutet, bör katten sättas på en eliminationsdiet i minst 8 veckor. Samtidigt rekommenderas behandling mot loppor.  Oberoende av resultatet på alla dessa undersökningar/ behandlingar måste man nu diskutera med ägaren om man skall börja med en livslång behandling med klåddämpande mediciner, eller om det finns intresse för allergitestning och eventuell framställning av ett allergivaccin (allergenspesifik immunterapi ASIT).

Allergitestning och allergenspesifik immunterapi ASIT

Intradermal testning av katter kan vara svårt och kräver erfarenhet och kunskap.
Det är därför glädjande att HESKA™ i stället har utvecklat en in vitro screening test, Allercept screen för katt(Fc-receptor teknologi). Allercept scren testar för 3 grupper av allergener och kommer att ge svar om katten har allergenspecifika IgE.
Man kan avsluta diagnostiken här eller fortsätta med mastcellreceptortesten ALLERCEPT™ (Fc-receptor teknologi) för differentiering av 12 (inomhuspanel) eller 24 (nordisk panel) allergener.
Utifrån testresultatet och patientens anamnes kommer jag att rekommendera en individuell allergenspesifik immunterapi. I de studier som hittills är genomförda har ca 60-70% av katterna haft god respons på allergenspesifik immunterapi.  Immunterapi är ett läkemedel och kräver licens.  Vår firma Dr.Baddaky Europe AB hjälper dig med detta.

Det är enkelt – du behöver endast sända oss 1,0 ml serum från din patient!

Babette Baddaky Taugbøl
Veterinär och dermatolog
Dr.Baddaky Europe AB