Hot Spot eller våteksem hos hund

Varje sommar kommer ett antal hundägare plötsligt att upptäcka ett stort, hårlöst vätskande sår med avgränsade kanter på sin fyrbenta vän. Som regel har de inte märkt något speciellt dagen innan. Vad har hänt? Av en eller annan anledning har hunden kliat, bitit eller slickat upp ett stort sår. Såret är som regel ganska ömt och ökar snabbt i omfång.

Vad kan orsaka ett hot spot?
Det kan finnas många olika orsaker till ett hot spot och din veterinär kan hjälpa dig med att utreda vilken.  Den vanligaste orsaken är parasiter som löss, fästingar, skabb eller loppor som orsakar klåda och därmed eksem i huden. Öroninflammationer är en vanlig orsak till hot spot på kinden. Lyft därför på öronlappen och se efter om det finns tecken på inflammation i hörselgången. Irritation i analsäckarna kan orsaka hot spot runt analområdet. Hundar med lång päls som inte sköts ordentligt med kamning och därför blir toviga i pälsen kan drabbas av hot spot. Hundraser som detta ofta ses på är de med mycket päls och tät underull som Gråhund, Collie, Schäfer och St. Bernhard samt Golden och Labrador retriever (hos dessa kallas ofta hot spot förretrievereksem). Problemet uppstår vanligen vid varmt och fuktigt väder. Hos en del hundar kan kvistar och liknande bli sittande i pälsen och irritera huden. Allergier mot dammkvalster eller pollen ger mycket klåda och hot spot kan ofta uppstå som en följd. Om hunden har smärtor i inre organ, i skelettet eller i leder kan den slicka och bita på huden i det området och därmed orsaka ett hot spot.

Vad skall man göra?
Det är viktigt att hunden snabbt får hjälp så en veterinär bör besökas samma dag. Såret kan bli mycket större på några timmar. Det är viktigt att göra rent området och se till att hunden inte kommer åt att slicka, riva eller bita på det. Man får bäst överblick om man klipper bort håren i kanterna med en sax. På utställningshundar kanske man inte vill klippa bort päls på stora områden, då får man kamma och spraya håret i kanterna noggrant. Därefter desinficeras hela området med något antiseptisk medel gärna innehållande klorhexidin (finns som spray för djur). Ofta är såret väldigt ömt och hunden låter sig inte behandlas utan vidare. Då får veterinären ge hunden lugnande och smärtstillande. Veterinären har också den viktiga uppgiften att hitta den underliggande orsaken och avgöra om det rör sig om ett vanligt hot spot. Det som vid första ögonkastet ser ut att vara ett hot spot kan vid noggrannare undersökning visa sig vara betydligt besvärligare och därmed kräver en mer omfattande behandling. Vid ett vanligt hot spot så räcker det att man efter rengöring och klippning använder en antiseptisk lösning, ibland i kombination med salva innehållande kortison och antibiotika. Har hunden väldigt ont i såret kan veterinären skriva ut smärtstillande tabletter. Om såret ser ut att sprida sig kan ibland allmän antibiotika skrivas ut. Vanlig behandlingstid är 7-10 dagar.

Om problemet återkommer?
En del hundar får återkommande hot spot med jämna mellanrum. Att förebygga är inte alltid så enkelt. Som ägare kan du göra följande; god pälsvård (det behöver inte vara nödvändigt att klippa ner långhåriga hundar), regelbunden kontroll av parasiter, regelbunden rengöring av öronen samt tömning av analsäckar (detta får dock inte överdrivas), vara speciellt uppmärksam i perioder med varmt och fuktigt väder, ta en grundlig hälsokontroll hos din veterinär och be eventuellt om att få en remiss för hudutredning.

Babette Taugbøl
Veterinär, CertVD
Svensk specialist i dermatologi hund och katt