Information om mögelsvampar

Din patient visar positiva reaktioner mot en eller flera mögelsvampar i HESKA´s Allercept panel. Betydelsen av mögelsvampar för patienter med allergier är ännu okänd. Det bästa är att undvika kontakt med dessa allergener. I enstaka fall så kan det vara aktuellt med att framställa en allergenspecifik immunoterapi. Flaskan skall i så fall enbart innehålla lösning med mögelsvampar. Det finns inga studier om effekten av immunterapi med mögelsvampar ensamt.

Mögelsvampar förekommer universalt, både inom och utomhus. Utomhus mäts de största mängderna upp mitt i sommaren. Sporuleringen är beroende av väderförhållandena. Alla mögelsvampar växer bäst i varm och fuktig miljö. De överlever frostperioder, men kan inte föröka sig då.

De flesta mögelsvamparna av allergisk betydelse sporulerar i torr miljö. Sporuleringen ökar när vinden ökar och fuktigheten faller (soliga eftermiddagar). Detta gäller Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Epicoccum, Helminthosporim, Penicillium och Rhizopus.
Mögelsvampen Fusarium sporulerar kraftigt vid fuktigt väder (regn, kvällar och nätter med stor luftfuktighet.

Vanligt förekommande inomhus mögel: Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Mucor.

Förekomst av de vanliga mögelsvamparna:
Alternaria
: lever på organiskt material (blad, jord, blommor, träd, frukt, grönsaker, spannmål). Sporulerar sent vår-sommar, särskilt eftermiddagar. Räknas som betydelsefull för allergiska människor.
Aspergillus: jord, matvarulager, fuktiga områden i badrum, källare, kylskåp.
Cladospurium: organiskt material i jord, döda blad, man kan också finnas på läder, gummi, kläder, papper, träprodukter. I moderata klimatzoner kan den sporulera från sommar till december.
Epicoccum: i gräs, på åkrar, ruttna grönsaker, blad, frukt, textilier. Sporulerar sensommar till höst.
Fusarium: grönsaker, säd på åkern, fruktlager, potatis. Sporulering kräver nederbörd så att höga koncentrationer kan förekomma efter att det har regnat.
Helmithosporium: gräs, säd utomhus. Tröskning leder till spridning av stora mängder.
Mucor: jord, organiskt material. Som regel inte mycket sporer i luften.
Penicillium: jord, frukt, bröd, ost, övriga matvaror. Stora mängder sporer kan förekomma inomhus. Patienter som är allergiska mot Penicillium är som regel inte allergiska mot antibiotikat pencillin.
Rhizopus: jord utomhus, rått kött, rotgrönsaker och bröd, inomhus.

Hur undviker man kontakt med mögelsvampar?
Låt inte djuret ligga i fuktiga källare eller liknande.
Använd luftavfuktare, rengör och desinficera dessa regelbundet.
Håll djuret inne när du klipper gräsmattan.
Ha inte för mycket växter inomhus.
Håll djuret inne när sporuleringen av mögelsvampar är som störst.
Rengör platsen där hundfodret lagras och samt foder – tunnan regelbundet med klorin.
Låt inte hunden uppehålla sig i rum med hög luftfuktighet (badrum, tvättstuga).

Babette Taugbøl
Veterinär, CertVD
Svensk specialist i dermatologi hund och katt