Kliande hund eller katt – kan det vara allergi?

Den kliande hund eller katt kan det vara allergi?
Är det sant? Kan hunder och katter verkligen få allergi?

Hundar och katter kan få allergi precis som människor.  En tredjedel av alla hudproblem kan bero på allergier.  Precis som människor kan djuren bli allergiska på våren och sommaren p.g.a. ökad mängd pollen i luften.

Vad är symptomen på allergi?

Det vanligaste tecknet på allergi är klåda.  Djuret kliar huvudet, biter och slickar sig.  De områden på kroppen som är mest utsatta är huvudet, tasserna, flankerna och runt halsen.

Hur får hundar och katter allergi?

Når hunden och katten blir utsatta för ämnen (allergener) en inte tal kan de utvekla allergi.  Vanligtvis börjar husdjuret med en kort period med klåda och bitning.  I första levnadsåret kan det vara så obetydeligt att man inte lägger märke till det.  Allteftersom blir klådan tydligare och mer långvarig.  Allergi kan vara ärftligt.

Vad är allergi?

När en individ reagerar på ett ämne kallas det en allergisk reaktion.  Dessa ämnen (allergener) omfatter pollen, mögel, mjäll från djur och människor, husdammkvalster, loppor, föda.  Allergenerna leder till en allergisk reaktion genom kontakt med huden, inandningen eller upptag i mag-o tarmkanalen.  Allergiska djur har för mycket IgE antikroppar.  När dessa bindes till antigenet frigöres biokemiska ämnen.  I huden leder detta till klådan.

När på året uppstår allergi?

Allergi uppstår när allergiska ämnen finns i närheten.  De vanligaste allergenerna som dammkvalster eller mögel i hus ger allergi året om.  Pollenallergi begränsas till pollensäsongen.  Födoämnesallergi kan förekomma ensamt eller som en del av ett allergiskt problem.

Hur ställer man diagnosen allergi?

En allergidiagnos ställer man med hjälp av patientens sjukdomshistoria och en grundlig klinisk undersökning.  Veterinären bedömer om allergitest är nödvändigt. Ett blodprov skickas till HESKAs referenslaboratorium, Dr. Baddaky Europe AB, där ALLERCEPT screen allergitesten utföres.   Denna test kan ge svar på om hunden är allergisk eller inte.  Om provet är positivt och man vill veta vilka ämnen patienten reagerer på, skickas provet vidare till HESKAs referenslab for ALLERCEPT testet.  Om veterinären misstänker en födoämnesallergi utreds den med hjälp av eliminerings diet.

Kan man förebygga allergi?

Det bästa är att undvika ämnen som leder till allergisk reaktion.  En del ämnen är omöjligt att undvika.  Vid sådana tillfällen måste patienten behandlas.

Hur lyckad är behandlingen?

Behandlingsresultatet er beroende av ditt sällskapsdjurs generella hälsa, graden av allergi och ditt engagemang i behandlingen.  Följande punkter ingår som regel i behandlingen av en allergiker.

  1. Finn ämnen som förorsaker allergien och reducera och/eller undvik kontakten med dessa.
  2. Ge ordinerade mediciner för att få kontroll av de kliniska symptomen.
  3. Allergivaccin.  Med ett allergivaccin gör man hunden eller katten mindre känslig mot de allergiframkallande ämnena.  Några allergier avtar med tid och behandling, i andra fall måste man behandla livet ut med allergivaccin.  En kombination av dessa behandlingarna leder till en mycket lyckad allergi-kontroll hos de flesta sällskapsdjur.

Babette Taugbøl
Veterinär och dermatolog
Dr.Baddaky Europe AB