Kvalster och allergi

Information om kvalster och allergi

Husdammskvalster (Dermatophagoides farinae och D. pteronissinus är bäst dokumenterade)

Dessa lever på hudceller från människor och djur, jästsvampar, mögelsvampar och hushållavfall. D. farinae och D. pteronyssinius har olika antigener. Antigenfraktioner och DNA sekvenser har kartlagts. Döda kvalster och deras exkrementer är lika allergiframkallande som levande kvalster. Hundar reagerar på andra allergener från dessa kvalster än vad människor gör (därför är det viktigt att använda immunterapi framställd för hund).

Förekomst av husdammskvalster:

Kvalsterna trivs i hus med heltäckningsmattor, hög luftfuktighet och temperaturer runt 17-24 grader. Det finns mer husdammskvalster i fuktiga hus (relativ luftfuktighet måste vara över 60 % för att kvalster skall reproducera sig bra). Antal kvalster ökar från augusti till november, ofta ser man även en topp på våren. Flera kvalster finns på madrassen än på golvet, särskilt i sovrummet.

Förrådskvalster:

Tyrophagus putresentiae, Acarus siro, Glycophagus destructor, Lepidoglyphus.
Numera anser man att även förrådskvalster har stor betydelse för atopisk dermatit. Tyrophagus förefaller vara ett viktigt allergen för både människor och djur. Molekylär kloning har visat att allegener från Lepidoglyphus och Tyrophagus visar 40 % identitet med allergener från Dermatophagoides (husdammskvalster), något som medför att korsreaktioner kan förekomma. Hos människor har alla förrådskvalster dokumenterat samband med allergisk rhinit, astma och atopisk dermatit. Flera studier har visat sensitisering av hundar mot förrådskvalster.

Förekomst av förrådskvalster:

Dessa kvalster finns i stora mängder i hö, halm, spannmålsprodukter och i husdamm, speciellt i hus med hög luftfuktighet. De trivs bäst i en varm (25-30 grader Celsius) och fuktig (optimalt vid relativ luftfuktighet på 80 %) miljö. I en sådan miljö ökar också tillväxten av mögelsvampar som då i sin tur ger en ökad näringstillförsel för dessa kvalster. De lever av ost, skinka, spannmål och proteinrik mat. Förrådskvalster använder insekter som transportmedel. Detta kallas ”phoresy” och denna transportmetod gör det enklare för förrådskvalster att förorena lagrade matvaror. Dessa kvalster har hittats i hundens närmaste omgivning (husdamm, bäddar).

Kvalster och allergi

Höga serum IgE värden mot förrådskvalster ses ofta vid Allercept tester (HESKA Fc receptor test), ibland ensamma, men ofta i kombination med höga värden mot husdammskvalster. Detta kan tolkas som sensitisering mot båda sorterna eller en korsreaktion. I en ny studie har man visat korsreaktioner både in vivo och in vitro mellan husdammskvalster och förrådskvalster.

Finns kvalster i torrfoder till hund?

I tidigare studier har det inte hittats förrådskvalster i torrfoder. Nyligen har man påvisat förrådskvalster i en fabrik i England där torrfoder förpackas. I en uppföljande studie har man påvisat en låg förekomst av förrådskvalstret Acarus Siro, i 2 av 10 säckar med torrfoder när man öppnat helt nya säckar. Efter 5 veckors lagring av i kennelmiljö kunde man hitta förrådskvalster (speciellt Tyrophagus) i 8 av 10 öppna säckar med torrfoder.

Vad kan man göra för att minska kontakten med husdammskvalster?

 • Tvätta hundens fällar varje vecka i varmt vatten (över 70 grader).
 • Använd gärna en bädd med konstskinn som är lätt att hålla ren.
 • Låt inte hunden ligga i soffan, fåtöljer eller sängar.
 • Undvik tygleksaker.
 • Låt hunden vistas i rum utan mattor så mycket som möjligt.
 • Regelbunden våttorkning av de platser hunden uppehåller sig mest på.
 • Byt filter i dammsugaren regelbundet.
 • Håll luftfuktigheten till ett minimum (30-50 %).

Vad kan man göra för att minska kontakten med förrådskvalster?

 • Låt inte hunden ligga i fuktiga källare eller andra våtutrymmen.
 • Använd luftavfuktare.
 • Undvik lador, uthus, stall och platser där mat lagras.
 • Använd hundfoder av god kvalité och stäng säcken med exempelvis klädnypor.
 • Eventuellt kan torrfodret ersättas med burkmat under en period.
 • Rengör platsen där torrfodret förvaras och om man använder fodertunna regelbundet med klorin.
 • Låt inte hunden uppehålla sig i rum med hög luftfuktighet (badrum, tvättstuga).

Babette Taugbøl
Veterinär, CertVD
Svensk specialist i dermatologi hund och katt