Integritetspolicy

 

Inom Dr Baddaky Europe AB har vi lång erfarenhet av att hantera era kunders personuppgifter som är en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att ni som kund känner Er trygg med att dina kunder/klienters personuppgifter behandlas på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.  Därför vill vi informera dig om en viktig förändring kring hur vi framöver får och kommer att hantera personuppgifter. GDPR(General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.
För att säkerställa att vi kommer att behandla dina kunders personuppgifter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt även efter att GDPR träder i kraft har vi genomfört en kartläggning och på andra sätt anpassat vår verksamhet efter den nya lagstiftningen. Vi har även sett över och förbättrat rutiner för att vi skall kunna radera era uppgifter då de inte längre fyller ett syfte och för att inte hantera fler uppgifter än vad vårt uppdrag kräver.
Vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver behandla dem kan ni läsa i vår integritetspolicy.

Integritetspolicy
Dr Baddaky utför allergitester och säljer läkemedel och för att säkerställa att vi uppfyller Läkemedelsverkets regler så registrerar vi namn på djurägare och djurets namn. Vi skannar även in remisser som vi erhåller från klinik eller remitterande veterinär. Dessa kan ibland även innehålla uppgifter om djurägarens personnummer, telefon och adress.
Dessa uppgifter är skyddade och används bara av berörd personal för att säkerställa vårt uppdrag.
Personuppgifterna används inte till något annat syfte än till beställning av immunterapi eller allergitester.
Personuppgifterna sparas så länge uppdraget varar eller enligt föreskrift och/eller lag.
Berörd person kan när som helst begära att få ut de personuppgifter vi har utan dröjsmål.

Dataskyddsbilaga/registerbeskrivning
Vid anmälan till våra event, föreläsningar eller webinar kan i vissa fall deltaga lista mailas ut till anmälda deltager. Önskar man inte att detta sker ber vi er att skriftligen anmäla detta till Dr. Baddaky samt att ange det vid anmälan.