Inbjudan til kurs

Diagnosis and treatment of non-inflammatory alopecia in dogs Dermatoses of the nails and the nose in dogs SPUV Lund, 23-24 november 2007 Föreläsare: Joan Rest, specialist i veterinär pathologi, UK Babette Taugbøl, veterinär och dermatolog Se vedlagte inbjudan for mer information.