Link to webinar – Food allergies and Testing in cats and dogs

Go to the webinar click here >>> About the webinar: Serological testing as an aid in the diagnosis of atopy initially had a poor reputation amongst veterinary dermatologists. This was based on the poor specificity of the early tests and inconsistent correlation with intradermal tests. Over time however and with the development of improved test […]

Antimikrobiella peptider, AMP

Antimikrobiella peptider, AMP
Vi lever i en tid när antibiotikaresistens har blivit en utmaning.  Samtidigt förstår vi  mer om kroppens
mikrobiom och bakteriernas betydelse både för oss och för djuren.

Spännande nyhet från vår allergipartner HESKA

HESKA Allercepttest har ännu en gång förbättrats och ligger före alla andra serologiska IgE-testmetoder. Varför? Man har sett att en del serumprover slår ut mot alla typer pollen (ofta samma höga reaktioner). Kraftigt utslag i många/alla pollengrupper kan vara falskt positiva prover. Orsaken till falskt positiva kan vara: Bakteriell kontamination. Vi har ständigt kontrollerat och […]

Nicole Frost Nyquist

Vi är mycket stolta över att kunna önska vår nya medarbetare veterinär Nicole Frost Nyquist med doktorsgrad i animal nutrition välkommen i Dr. Baddaky teamet. Nicole är utbildad veterinär vid Szent István Universitet i Budapest 2001, och tog sin doktorsgrad i animal nutrition vid NMBU (Veterinärhögskolan i Norge). Nicole har erfarenhet från både klinisk smådjurspraktik, […]

Nu använder vi den nya Heska ALLERCEPT testen

Nu använder vi oss av Heskas NYA ALLERCEPT test för IgE. Testen använder som tidigare den 100% IgE specifika och patenterade Fc epsilon receptor teknologin. Samtidigt har testen nu blivit ännu mer sensitiv, dvs att vi kan fånga upp väldigt små mängder med allergenspecifik IgE serum. Värden över 10 HERBU units kan vara signifikanta. När […]

Nyt kontor og lager i Danmark 1.dec. 2014!!!

Det er en fornøjelse at kunne annoncere at Dr. Baddaky Europe AB nu åbner kontor og lager i Danmark. Det er en fornøjelse at kunne annoncere at Dr. Baddaky Europe AB nu åbner kontor og lager i Danmark. Dette sker for at vi kan være tættere på Jer og tilbyde Jer en endnu bedre service, […]

Kompendium i dermatologi

Ett helt nytt dermatologikompendium är nu tillgängligt. Dermatolog Babette Taugbøl har tillsammans med två danska kollegor beskrivit de vanligaste hudproblemen i Norden. Informationen är lättillgänglig och översiktlig och kan fås både som e-bok och som tryckt kompendium. Språket är på danska. Vi tackar ICF för ekonomiskt bidrag vid tryckningen. Använd beställningslistan för beställning av kompendiet. […]

Malassezia ingår nu i inomhuspanelen!

När det gäller våra allergitester så har det blivit en förändring av en allergen i inomhuspanelen. Malassezia pachydermatis ingår nu i inomhuspanelen istället för Cladosporium herbarum.

Allergisk hudsjukdom hos häst

Allergisk hudsjukdom hos häst Allergisk hudsjukdom hos häst kan yttra sig som urticaria, atopi, sommareksem, foderallergi eller kontaktallergi. Vår kunskap om allergiska besvär hos häst är ännu i sin linda. Det finns emellertid många likheter mellan allergiska reaktioner hos häst och hos människa. Reaktionerna kan grovt indelas i två grupper: • Antikroppsmedierad reaktion som utlöses av en […]