”Managing Adverse Food Reactions – Making Tough Cases

Föreläsare: Hilary Jackson ARPS BVM&S DVD DipACVD DipECVD MRCVS

Hilary arbetar på The Dermatology Referral Service I Glasgow.

Datum och plats: 16-17 mars 2018, Norra Latin i StockholmFöreläsningarna hålls på engelska.

Kursinnehåll: Vårmötet 2018 kommer att bl a handla om:

  • Can we diagnose food allergy in companion animals?
  • Interpretation of allergy tests
  • Treating pruitus and pain in dermatology: When to use what
  • The disrupted epidermal barrier: as clinicians can we improve the function?
  • Chronic pododermatitis: a painful problem
  • Facial dermatitis in dogs and cats
  • The tail end: dermatoses of the ”behind”

Om kursinnehållet – kontakta m.svdsg@gmail.com

Obs! KURSEN ÄR ENDAST FÖR MEDLEMMAR!

Hjärtligt välkomna till SVDSG och ett spännande vårmöte på Norra Latin i Stockholm!