Inbjudan til kurs

Diagnosis and treatment of non-inflammatory alopecia in dogs
Dermatoses of the nails and the nose in dogs
SPUV

Lund, 23-24 november 2007

Föreläsare:
Joan Rest, specialist i veterinär pathologi, UK
Babette Taugbøl, veterinär och dermatolog

Se vedlagte inbjudan for mer information.

Bilagor