Nicole Frost Nyquist

Vi är mycket stolta över att kunna önska vår nya medarbetare veterinär Nicole Frost Nyquist med doktorsgrad i animal nutrition välkommen i Dr. Baddaky teamet.

Nicole är utbildad veterinär vid Szent István Universitet i Budapest 2001, och tog sin doktorsgrad i animal nutrition vid NMBU (Veterinärhögskolan i Norge). Nicole har erfarenhet från både klinisk smådjurspraktik, som sakkunnig för foder till hund och katt, och som utvecklingschef för foder till gris.  Nicole har fått ansvar för alla kompletteringsfoder i Dr. Baddakyportföljen och tillför en spetskompetens! Nicole kan kontaktas på E-post: nicole.nyquist@drbaddaky.no Hon planerar flera regionala kurskvällar under 2016.