Nu använder vi den nya Heska ALLERCEPT testen

Nu använder vi oss av Heskas NYA ALLERCEPT test för IgE. Testen använder som tidigare den 100% IgE specifika och patenterade Fc epsilon receptor teknologin. Samtidigt har testen nu blivit ännu mer sensitiv, dvs att vi kan fånga upp väldigt små mängder med allergenspecifik IgE serum. Värden över 10 HERBU units kan vara signifikanta. När den kliniska atopi diagnosen är ställd vill veterinären kunna välja ut de viktigaste allergenerna till en immunterapi. NYA Heska ALLERCEPT används nu både vid screening tester och Allercept paneltester.