Spännande nyhet från vår allergipartner HESKA

HESKA Allercepttest har ännu en gång förbättrats och ligger före alla andra serologiska IgE-testmetoder.

Varför? Man har sett att en del serumprover slår ut mot alla typer pollen (ofta samma höga reaktioner).

Kraftigt utslag i många/alla pollengrupper kan vara falskt positiva prover. Orsaken till falskt positiva kan vara:

  1. Bakteriell kontamination. Vi har ständigt kontrollerat och uteslutit detta.
  2. Korsreaktion med kolhydrater från pollen. Nu kan detta upptäckas och neutraliseras med ny teknologi från HESKA.

Några individer bildar IgE mot kolhydratsgrupper som sitter utanpå pollenproteinerna. Dessa reaktioner är utan klinisk relevans. HESKA har utvecklat en testmetod för att upptäcka dessa kolhydratsreaktioner och har även en ny teknologi för att ”tvätta bort” reaktionen innan proverna testas med Allerceptpanelerna.

Vad betyder detta rent praktiskt?

  1. Serum från patienter som skall testas för pollen i paneltesterna kontrolleras för kolhydratsreaktion.
  2. Om en sådan reaktion upptäcks blir den blockerad innan Allercepttesten utförs.
  3. Resultat visar endast reella IgE-reaktioner mot pollenproteiner.
  4. Det slutgiltiga svaret kan avvika från den initiala screeningtesten.
  5. En liten generell prisökning pga extra utgifter för reagenser och en större tidsåtgång.

Mer info

Kolhydratscreening och blockering börjar från den 1 september 2016