Allergiprogram för häst

Erkänd Heska Allercept IgE-test teknologi (Fc epsilon R1 alpha receptor).
Kolhydratsreaktioner påvisas och elimineras.
Skandinaviska testpaneler med enkelalleregener.
Individuellt besvarade testresultat från veterinär dermatolog.

Kategori:

Beskrivning

HESKA allergiprogram är ledande i Europa när det gäller diagnos och immunbehandling av atopi hos häst. Heska ALLERCEPT teknologin skiljer allergitesten från alla andra IgE tester.
Vi kan erbjuda paneler till häst som inkluderar de viktigaste allergenerna i Skandinavien. HESKA använder mastcellreceptor (Fc epsiolon R1 alpha) för att påvisa IgE i sin ALLERCEPT-teknologi. IgE-specifiteten av denna högaffinitets IgE-receptor är så nära absolut man kan komma. Ingen korsningsreaktion med IgG!

Kolhydrat korsreaktionstest, en nyhet från HESKA hösten 2016. Alla serumprover som skall testas för pollen screenar vi först med en kolhydratstest. Ca 30 % av patienterna tillverkar ospecifik IgE mot många växtkolhydrater. Denna IgE-produktion ger inga kliniska allergisymptom, men stör testresultatet. Om kolhydrat-IgE påvisas blockeras denna innan vidare paneltestning. Resultat är nu 100 % allergenspecifikt IgE mot pollenproteiner. Det är dessa som är kliniskt relevanta (se bilaga för mer info).

Tillvägagångssätt:

Allergiska reaktioner hos häst ses oftast i form av astma, urtikaria eller klåda. Andra differentialdiagnoser för dessa sjukdomssymptom måste utredas innan man går vidare med IgE-test. Vid misstanke om atopi skickas 2,0 ml serum eller heparin-plasma tillsammans med remiss till Dr. Baddaky Europe AB, Box 44, 673 21 Charlottenberg. Remiss (samma som till hund och katt) finns med som pdf-fil.

Dr. Baddakys veterinära dermatologer Babette Taugbøl, Karin Andersen eller Kerstin Halberg kommenterar personligen alla testresultat och ger nyttiga behandlingstips.
Du kan få svar via e-post, webservice, fax eller brev.

 

I. Starta med en ALLERCEPT screening test (Fcε Receptor test)

Screeningtest för häst testar följande fyra grupper:
Inomhusallergener (kvalster)
Utomhusallergener (pollen)
Mögelsvampar
Insekter

När man fått reda på vilken av följande grupper som är positiv, kan man gå vidare med att identifiera allergenerna (antingen 24 allergen allroundpanel, inomhuspanel, nordisk pollenpanel, pollenpanel + kvalster eller insektpanel)

II. HESKA ALLERCEPT™ panel tester (alle använder Fcε Receptor teknologi)
För testpanelets sammansätning se sida två på bilaga ”remiss” eller allergifoldern.

Heska Allercept 24 allergener
Heska ALLERCEPT™ insektpanel
Detta är en separat panel för de hästar där man misstänker allergiska reaktioner mot insekter. Vid en positiv reaktion mot någon av dessa allergener är det viktigt att hästen undviker kontakt med insekter. Immunterapi mot insekter är under utprovning och kan beställas. Kontoret har mer information om behandling av insekthypersensitivitet hos häst (se också under ”artiklar”).

Heska ALLERCEPT™ Inomhuspanel (Fcε Receptor test)
En testpanel för hästar som får ett positivt utslag på inomhusallergener på screeningen, eller då man konstaterar att endast inomhusallergener är orsaken till problemet.

Heska ALLERCEPT™ – Nordisk pollenpanel – 12 allergener (Fcε Receptor test)
Denna panel väljer man när man får ett utslag mot gräs eller träpollen på screeningen. Det kan också vara aktuellt att testa för en pollenpanel i september om patienten forvärras av allergisymptomen under våren och sommaren.

III. Allergenspecifik immunterapi

Allergenspecifik immunterapi (ASIT) är den bästa långtidsbehandlingen för patienter med atopisk dermatit. Den beställs exklusivt för varje enskild patient baserat på testresultat och bedömning av patientens sjukdomshistoria. ASIT finns som subkutan injektionsimmunterapi (SCIT) eller som sublingual immunterapi (SLIT). Allergenspecifik immunterapi är läkemedel som veterinären beställer på licens.

Dr. Baddaky AB har godkänt partihandelstillstånd från Läkemedelsverket för import av immunterapi i Sverige.

Mer info om den unika testmetoden och en referenslista finns på Heskas hemsida:

http://www.heska.com/Products/ALLERCEPT/ALLERCEPT-Testing.aspx

Bilagor