Allergiprogram för katt

HESKA allergiprogram är ledande i Europa när det gäller diagnos och immunbehandling av atopi hos katt. Heska ALLERCEPT teknologin skiljer allergitesten från alla andra IgE-tester.

Kategori:

Beskrivning

HESKA allergiprogram är ledande i Europa när det gäller diagnos och immunbehandling av atopi hos katt. Heska ALLERCEPT teknologin skiljer allergitesten från alla andra IgE-tester. HESKA använder mastcellreceptor (Fc epsiolon R1 alpha) för att påvisa IgE i sin Allercept-teknologi. IgE-specifiteten av denna högaffinitets IgE-receptor är så nära absolut man kan komma.

Till proceduren:

Vid misstanke om atopi skickas 1,0 ml serum eller heparin-plasma tillsammans med remiss till Dr.Baddaky Europe AB, Box 44, 673 21 Charlottenberg, Sverige.

I.Allergi screeningtest: ALLERCEPT screen

Allercept screen har följande panel:

 • Pollen från gräs och andra plantor
 • Pollen från träd
 • Förrådskvalster, husdammkvalster, mögelsvamper, loppsaliv.

Negativt testresultat: Anamnesen värderas och vägledning för ytterligare utredning ges. Positivt testresultat: Diagnosen atopi kan ställas tillsammans med anamnesen, om andra kliande hudsjukdomar är uteslutna. Diagnosen födoämnesallergi kan ännu inte ställas med hjälp av blodprovstester, den måste verifieras med hjälp av en eliminationsdiet.

II. Allergenidentifikation med ALLERCEPT

(12 eller 24 allergener).

Den främsta orsaken till att genomföra denna test är att man önskar framställa immunterapi. Immunterapi är speciellt aktuell för patienter yngre än åtta år. Enstaka katter med atopi kan kontrolleras med kombinationsterapi av antihistaminer, omega-3 fettsyror, schampo och en reducering av kontakten med aktuella allergener.

III. Immunterapi
Hyposensibiliseringsextrakt framställs speciellt för varje patient. Hyposensibiliseringsextrakt är ett läkemedel som måste beställas på licens. Dr. Baddaky Europe innehar tillstånd för partihandel med läkemedel allergivaccin (IMMUCEPT). Vi är stolta över att kunna erbjuda HESKAs kompletta allergiprogram till alla svenska veterinärer.

Testpaneler
HESKA ALLERCEPT™- Inomhus panel – 12 allergener (Fcε Receptor)

Denna panel väljer man om Allercept screening visar utslag på inomhus allergener. De flesta katter i Scandinavien har bara reaktioner mot inomhus allergener.

 • Husdammkvalster – D. farinae
 • Husdammkvalster – D. pteronyssinus
 • Förrådskvalster – Tyrophagus putrescentiae
 • Hökvalster – Lepidoglyphus destructor
 • Mjölkvalster – Acarus siro
 • Kattepitel
 • Kackerlacka
 • Aspergillus fumigatus – mögelsvamp
 • Penicillum mix – mögelsvamp
 • Cladosporum herbarum – mögelsvamp
 • Alternaria alternata – mögelsvamp
 • Loppsaliv

HESKA ALLERCEPT™ – Nordisk panel – 24 allergener (Fcε Receptor test)

Denna panel väljer man om Allercept screening visar utslag på inomhus- och utomhusallergener.

 • Timotej/ Phleum pratense
 • Hundäxing/ Dactylis glomerata
 • Vitgröe/ Poa annua
 • Rajgräs/ Lolium perenne
 • Bergsyra/ Rumex sp
 • Groblad/ Plantago lanceolatum
 • Brännässla/ Urtica dioica
 • Mållor/ Chenopodium sp.
 • Gråbo/ Artemisia vulgaris
 • Al/ Alnus sp
 • Ek/ Quercus sp
 • Luddtåtel/ Holcus lanatus
 • Venar/ Agrostis sp
 • Alm/ Ulmus sp
 • Bok/ Fagus sylvatica
 • Hassel/ Corylus sp.
 • Lönn/ Acer pseudoplatanus
 • Ambrosia / Ragweed
 • Förrådskvalster Tyrophagus putrescentiae
 • Förrådskvalster Acarus siro
 • Husdammkvalster D. farinae
 • Loppsaliv

HESKA ALLERCEPT™ – Nordisk pollenpanel – 12 allergener (Fcε Receptor test)

Denna panel väljs när man enbart ser utslag mot gräs eller trädpollen på screeningen. Det kan också vara aktuellt att göra en pollenpanel i september om patienten har visat försämring av allergisymptomen under våren och sommaren.

 • Timotej/ Phleum pratense
 • Hundäxing/ Dactylis glomerata
 • Vitgröe/ Poa annua
 • Rajgräs/ Lolium perenne
 • Bergsyra/ Rumex sp
 • Groblad/ Plantago lanceolatum
 • Brännässla/ Urtica dioica
 • Mållor/ Chenopodium sp.
 • Gråbo/ Artemisia vulgaris
 • Al/ Alnus sp
 • Ek/ Quercus sp
 • Björk/ Betula sp.

HESKA ALLERCEPT™- Malassezia pachydermatis (Fcε Receptor test)

Det har varit mycket fokus på betydelsen av jästsvampen Malassezia som hudpatogen hos hundar och katter med atopisk dermatit.

Från humansidan vet man att atopiker med Malasseziadermatit också kan utveckla hypersensitivitet mot jästsvampen.

Detta kan komplicera den medicinska bilden.

Den här testen är relevant för atopiker med återkommande Malasseziadermatit.

Bilagor