Dr. Baddaky Omega-3

En ren naturprodukt, framställd genom rening av naturliga oljor från kroppsfettet i fisken. Speciellt för denna fiskolja är det höga innehållet av fettsyran EPA (Eikosapentaensyra).
Omega-3 fettsyror utgör 35 %, varav EPA 18%, DHA (Dokosahexaensyra) 12%. E-vitamin (antioxidant) tillsätts i fiskoljan.

Kategori:

Beskrivning

En ren naturprodukt, framställd genom rening av naturliga oljor från kroppsfettet i fisken. Speciellt för denna fiskolja är det höga innehållet av fettsyran EPA (Eikosapentaensyra).
Omega-3 fettsyror utgör 35 %, varav EPA 18%, DHA (Dokosahexaensyra) 12%. E-vitamin (antioxidant) tillsätts i fiskoljan.
Dr. Baddaky Omega-3 är producerad och paketerad enligt de krav som gäller för produktion av farmaceutiska produkter.

Omega-3 fettsyrornas speciella verkan
Omega-3 fettsyrornas positiva egenskaper knyts i stor grad till den fysiologiska verkan av eikosanoiderna som bildas av fettsyran EPA. Eikosanoider är vävnadshormon som tromboxaner, prostacykliner, prostaglandiner och leukotriener. Dessa eikosanoider från omega-3 fettsyran EPA skiljer sig väsentligt från eikosanoider bildat av andra fettsyror.
Man antar att omega-3 fettsyran DHA (Dokosahexaensyra) har speciella strukturella egenskaper. Det finns väldigt mycket DHA i ögats näthinna, hjärnvävnad och i vissa andra celler som t.ex. spermier. Det är dokumenterat att DHA är viktigt för ögats retina och synfunktionen hos unga primater.

Tillskott och hållbarhet
Det generella innehållet av omega-3 fettsyror i djurfoder är lågt, och bör troligen förbli så. Näring baserad på kornprodukter och slaktavfall från djur, utfodrade med korn, innehåller alldeles för lite omega-3 fettsyror. Omega-3 fettsyror med animaliskt ursprung har den dåliga egenskapen att de har lätt för att härskna. Detta gör att råvaror rika på fleromättade fettsyror inte är särskilt ägnade för produktion av torrfoder, märk väl, sådant torrfoder blir paketerat idag. Därför rekommenderas Dr. Baddakys Fiskolja med omega-3 fettsyror som fodertillskott till hund och katt.

Omega-3 fettsyror och hud
Tillskott av omega-3 fettsyror rekommenderas p.g.a.:
1) eikosanoider från omega-3 fettsyrorna dämpar inflammationsreaktioner i huden,
2) huden byter snabbt ut celler, och tillskott av omega-3 fettsyror ger därför en snabb förbättring av hud och pälskvalité.

Omega-3 fettsyror och leder
Tillskott av fiskolja till djur med ledproblem har visat sig vara lovande med tanke på ökad funktionalitet och reduktion av smärtstillande mediciner.

Omega-3 fettsyror och njurar
Tillskott av omega-3 fettsyror ökar den glomerulära filtrationen hos hund med nedsatt njurfunktion. Orsakerna till detta är att omega-3 fettsyrornas metaboliter (eikosanoider) verkar vasodilaterande på blodkärlen i njurarna. Detta motsvarar de fysiologiska effekter man har sett när man gett fiskolja till människor för att stärka hjärt-kärlsystemet.

Lite mer om kvalitetskontroll av Dr. Baddaky Omega-3
Vår leverantör av fiskolja är ISO 9001 certifierad och godkänd av veterinära myndigheter. Det är full spårbarhet hela vägen till fiskebåten som har fångat fisken. När oljan ankommer Norge från Syd-Amerika levereras den med hälsocertifikat och den är i karantän till de veterinära myndigheterna har godkänt oljan.
Det är många kvalitetskrav som måste ses över, bland annat oxidation, fettsyreprofil, innehåll av fria fettsyror etc (allt enligt Europeisk Farmakopö, ett upplagsverk med kvalitetskrav för olika läkemedel, däribland tran och omega-3 produkter.) I tillägg följs EU’s riktlinjer för innehåll av miljögifter. Fiskoljan genomgår flera raffineringssteg (ultra raffinering), och varje produktion analyseras för de olika miljögifterna för att säkra att värdena är under myndighetskrav. Under raffineringen skyddas oljan med nitrogen för att förhindra oxygentillförsel. Den färdiga produkten tillsättes antioxidanter för att hindra oxidation (härskning).
Vår producent är godkänd av både veterinära myndigheter för produktion av olja, och är godkänt av läkemedelsverket med hänsyn till att producera både råvara och färdigvara till läkemedelsindustrin (GMP produktion).
Detta betyder att alla processer följer stränga kvalitetskrav och produkterna är godkända till human konsumtion.
Bifogat finns goda studier som är gjorda på omega-3 fettsyror till hund och häst. Du kan också lasta ner en kort power point presentation om Dr. Baddaky Omega-3 att använda på din TV-skärm.

Analysresultater: Alla testade tungmetaller, pesticider och dioxiner är långt under gränsvärdet i Dr.Baddakys fiskolja. Härskningsgraden av en olja mäts i förhållande till oljans primära härskningstals peroxidvärde och oljans sekundära sekundära härskningstal kallad anisidinvärde. Den så kallade TOTOX (total oxidation) är ett beräknat värde som fås genom att mulplicera peroxidvärdet med två och lägga till anisidinvärdet. GOED (Global organization for EPA and DHA Omega-3, www.goedmega3.com) rekommenderar en TOTOX på max 26.

Dr.Baddaky Omega-3 är också mikobiologisk testad för jästsvamp, mögelsvamp, enterobakterier, salmonella, E.coli, S.aureus.

Ett utdrag av analyscertifikaten finns som bilaga på denna sida.

 Dr. Baddaky deltog på den årliga konferansen i European Society för Veterinary Comparative Nutrition i Zaragossa i september 2011. Här presenterade forskaren Rebecca Ricci en studie om innehåll av fettsyror i 46 torrfoder till hund. Det visade sig att torrfodret innehöll mer än nog omega-6 fettsyror (från kornolja, plantolja, fett från djur). De flesta torrfoder innehöll däremot bara hälften av den rekommenderade mängden av de viktiga omega-3 fettsyrorna EPA och DHA (från fisk). På etiketten blev det ofta uppgett större mängder EPA och DHA än forskaren kunde hitta.

Vår slutsats: alla bör ge sina djur ett dagligt tillskott av Dr. Baddaky Omega-3, rik på  fettsyrorna EPA och DHA.

 

Hur mycket Omega-3 är det i Dr. Baddaky Omega-3?
Dr.Baddakys Fiskolja innehåller 35 % omega-3 fettsyror, varav ca 18% är eicosapentaensyra (EPA) och ca 12% är docosahexaensyra (DHA). Det kan också uttryckas så här: den flytande oljan i alla flaskorna innehåller totalt Omega-3 fettsyror: 359 mg/g (därav EPA 165mg/g och DHA 106 mg/g). 1g fiskolja motsvarar ca 1ml olja. I kapslarna är oljan dubbelt så koncentrerad.

Förpackningar

Förpackning

1 burk med 100 kapslar, 1 flaska à 1 liter, 12 flaskor à 200 ml, 24 flaskor à 1 liter, 6 burkar med 100 kapslar, 6 flaskor à 500 ml, 60 flaskor à 500 ml

Bilagor

Omega-3 info

Tillskottsfoder till häst, hund, katt och iller. Naturlig fiskolja av högsta kvalitet.

Ladda ner