Foder-Reaktions-Test hund

Det nya Heska Foder-Reaktions-Test (FRT) visar i vilken grad hunden reagerar mot de vanligaste foderråvarorna. Testresultatet är menat som en hjälp för att kunna sätta samman bästa möjliga eliminationsdiet vid misstanke om foderreaktion. Foderingredienser utan eller med låga reaktioner (alla markerade med grönt) föreslås att användas i en eliminationsdiet. En eliminationsdiet ingår i en utredning av en allergisk hund. Olika studier har visat att 20-35% av allergiska hundar reagerar på fodret.

Kategori:

Beskrivning

Heska Foder-Reaktions-Test till hund

Det nya Heska Foder-Reaktions-Test (FRT) visar i vilken grad hunden reagerar mot de vanligaste foderråvarorna. Testresultatet är menat som en hjälp för att kunna sätta samman bästa möjliga eliminationsdiet vid misstanke om foderreaktion. Foderingredienser utan eller med låga reaktioner (alla markerade med grönt) föreslås att användas i en eliminationsdiet. En eliminationsdiet ingår i en utredning av en allergisk hund. Olika studier har visat att 20-35% av allergiska hundar reagerar på fodret.

Vad ska vi använda ett Foder-Reaktions-Test till?

Att sätta samman en eliminationsdiet är ofta en godtycklig process och flera dietperioder kan vara krävande att genomföra. Det nya Heska Foder-Reaktions-Test är ett stöd för veterinären och ägaren att identifiera de foderkomponenter som ger störst chans att lyckas.

Vad är det man testar med Heska Foder-Reaktions-Test (FRT)?

FRT visar, uttryckt med ett enkelt tal, en kombination av olika biologiska markörer som är relaterade till djurets reaktioner på olika foderingredienser.

Är Heska Foder-Reaktions-Test en test för foderallergi?

NEJ. Heska Foder-Reaktions-Test är inte en foderallergitest. Man kan inte testa för foderallergi med ett blodprov. Ett positivt testresultat (höga värden) visar helt enkelt vad hunden har ätit förut. Testet har ett negativt predikativt värde. Med andra ord: de ingredienser som visar på de lägsta reaktionerna bör testas först i en eliminationsdiet.

När rekommenderas det att göras ett Foder-Reaktions-Test?

 1. Atopisk dermatitutredning

De nyaste diagnostiska kriterierna för atopisk dermatit opererar med två grupper av patienter:

 • Foder Inducerad Atopisk Dermatit (FIAD) och
 • Icke (Non) Foder Inducerad Atopisk Dermatit (NFIAD).

Det rekommenderas att skilja mellan dessa två grupper tidigt i utredningsprocessen. Detta görs med hjälp av en eliminationsdiet i 6-8 veckor, efterföljt av en provokation med tidigare använt foder och godbitar för att se om patienten får tillbaka symptomen. Ingredienserna till eliminationsdieten kan enklare väljas ut genom testresultatet hos Foder-Reaktions-Testet.

 1. Mage-tarmutredning

Testet kan också användas till utredning av mage-tarmpatienter (kräkningar, växlande diarré, blod i avföring, frekvent avföring, flatulens och muller i magen), för att identifiera eller utesluta en foderreaktion. En eliminationsdiet kan sättas samman baserat av testresultatet.

Hur rapporteras och tolkas resultaten i Foder-Reaktions-Testet?

Resultaten rapporteras i ”Food Reaction Units” och värdena ligger mellan 0 och 25 FRU. Det finns inga referensvärden eller ”cut off value” för testet. Värdet tolkas individuellt för varje enskild patient och refererar endast till patientens egen reaktivitet. Resultaten rapporteras från lägst värde och stigande för att underlätta läsning och tolkning. Foderingredienser med lägst reaktioner (alla märkta med grönt) föreslås att användas i en eliminationsdiet.

Kan Korsreagerande Kolhydrat Determinanter (CCD) påverka testresultatet för FRT? 

Nej, med Heskas FRT har alla möjliga kolhydratsreaktioner blockerats för att undvika oönskade reaktioner som kan störa tolkningen av testresultatet. I allmänhet påverkar korsreagerande kolhydrater itest för foderreaktion. Studier har visat att det finns anti-CCD antikroppar mot vegetabiliska foderkomponenter.

Vilket prov ska skickas in?

1 ml serum skickas in för testet. Serum kan ha varit fryst.

Vad sägs om katt och häst?
Per i dag är den nya Heska FRT endast validerat för hund. Test för katt är under utveckling.

Vilka foderingredienser testar man i Heska Foder-Reaktions-Test?

Det är utvalda foderingredienser som kan köpas i dagligvaruhandeln. Detta gör processen enklare för djurägaren och möjligheterna att lyckas med dieten blir större.

Kan testen hjälpa till att finna godbitar som hunden får äta?

Många djurägaren har önskemål om att kunna använda godbitar för att kunna ge mediciner, för att träna hunden, och som komplement till en eliminationsdiet eller ett hydrolyserat foder. Testresultatet kan användas som en indikation för vilka ingredienser djurägaren kan testa som godbitar.

 

Animaliskt protein Animal protein   Vegetabiliskt protein Vegetable protein
Komjölk Cow milk   Vete Wheat
Nöt Beef   Korn Barley
Svin Pork   Havre Oat
Lamm Lamb   Majs Corn
Kanin Rabbit   Ris Rice
Kalkon Turkey   Sojabönor Soybean
Kyckling Chicken   Sötpotatis Sweet Potato
Ägg Chicken egg   Potatis White Potato
Torsk, hälleflundra, flundra Fish-mix   Gröna bönor Green Bean
Lax Salmon   Ärtor Pea
Tonfisk Tuna    Morot Carrot
Öring Trout (lake)   Öljäst Brewer’s yeast

 För mer info och recept på hemlagat dietfoder till hund: se ”ytterligare information”

REFERENCES

 1. Cutaneous manifestations of food hypersensitivity. Carlotti D.N. Veterinary Allergy, 1st 2014 John Wiley & Sons, Ltd. Ch 16, 108-114.
 2. Prevalence of adverse food reactions in 130 dogs in Italy with dermatological signs: a retrospective study. Proverbio D. et al. Journal of Small Animal Practice 2010; 51: 370-374.
 3. A prospective study on canine atopic dermatitis and food-induced allergic dermatitis in Switzerland. Picco F. et al. Veterinary Dermatology 2008; 19: 150-155.
 4. A prospective study on the clinical features of chronic canine atopic dermatitis and its diagnosis. Claude Favrot, et al. Veterinary Dermatology, 2010; 21: 23–31.
 5. Human IgE Antibodies Against Cross-Reactive Carbohydrate Determinants. Hemmer W. P. Kosma and S. Mueller-Loennies (eds.), Anticarbohydrate Antibodies, DOI 10.1007/978-3-7091-0870-3_8, Springer-Verlag/Wien 2012.
 6. Carrot allergy: double-blinded, placebo-controlled food challenge and identification of allergens. Ballmer-Weber BK, Wüthrich B, Wangorsch A, Fötisch K, Altmann F, Vieths S (2001) J Allergy Clin Immunol 108:301–307.
 7. IgE against cross-reactive carbohydrate determinants in client-owned dogs with atopic dermatitis. BJ. Levy and DJ. Deboer. Short communication, 29th congress of the ESCD-ECVD 7-9 September 2017.

Bilagor