Tris-NAC

Steril öron- och hudrengöring till hund och katt.
Hjälper till att bryta ned biofilm.
Motverkar bildning av biofilm.

Kategori:

Beskrivning

Steril öron- och hudrengöring med hög jonstyrka, vilket motverkar bildning av biofilm. Hjälper till att bryta ned biofilm om den redan bildats.

AKTIVA INGREDIENSER:
Tris-EDTA
N-acetylcystein

Egenskaper:

Tris-EDTA påverkar permeabiliteten hos bakteriers och jästsvampars
cellmembran samt motverkar bildningen av biofilm. N-acetylcystein bryter ned biofilm och motverkar bakteriers och jästsvampars bildning av biofilm.

Kan användas vid sprucken trumhinna på hund.

Volym:  120 ml

Bruksanvisning:

1.  Skruva av lock A från flaskan.
2. Avlägsna skyddsplasten från lock B.
3. Skruva fast lock B på flaskan.
4. Tryck ned toppen av lock B så långt som möjligt.
5. Skaka flaskan väl.
6. Se noga till så att underdel av locket släppt.
7. Använd applikatorn som ligger i förpackningen till att dra upp den mängd som veterinären har rekommenderat.

Till hörselgången: applicera innehållet i hörselgången.
Täck örat med öronlappen och massera försiktigt öronbasen.

Till huden: applicera innehållet på hudområdet som ska behandlas tills hela
området är täckt. Dra upp mer om nödvändigt eller enligt veterinärens
rekommendation.

Upprepa vid behov eller som rekommenderas av veterinären.
Hållbarhet efter flaskans öppnande: 50 dagar

Bilagor