Tris-NAC

Steril öron- och hudrengöring till hund och katt.
Hjälper till att bryta ned biofilm.
Motverkar bildning av biofilm.

Kategori:

Beskrivning

Steril öron- och hudrengöring med hög jonstyrka, vilket motverkar bildning av biofilm. Hjälper till att bryta ned biofilm om den redan bildats. Används med fördel tillsammans med Otodine och Peptivet serien.

AKTIVA INGREDIENSER:
Tris-EDTA
N-acetylcystein

Egenskaper:

Tris-EDTA påverkar permeabiliteten hos bakteriers och jästsvampars
cellmembran samt motverkar bildningen av biofilm. N-acetylcystein bryter ned biofilm och motverkar bakteriers och jästsvampars bildning av biofilm.

Kan användas vid sprucken trumhinna på hund.

Volym:  120 ml

Bruksanvisning:

Innehållet är uppdelat i Tris-EDTA respektive N- Acetylcystein och ska
blandas före användning.
1. Skruva av lock A från flaskan
2. Avlägsna skyddsfilmen från lock B
3. Skruva fast lock B på flaskan
4. Tryck ned toppen av lock B så långt som möjligt, tills du hör ett klick.
5. Skaka flaskan väl och öppna locket igen.
6. Använd sprutan som ligger i förpackningen till att dra upp den mängd
som veterinären har rekommenderat
7. Använd produkten till rengöring av öron eller hud enligt nedan.
8. Andra produkter kan påföras efter 10 minuter.

Till hörselgången: applicera innehållet i hörselgången.
Täck örat med öronlappen och massera försiktigt öronbasen.
Vägledande mängd till öronrengöring:
Liten hund/katt 1 ml.
Mellan hund 2- 3 ml.
Stor hund 3 – 5 ml.
Till huden: applicera sprutans innehåll på hudområdet som ska
behandlas till det är helt täckt. Massera in produkten i huden och avlägsna
sedan överflödig vätska och sekret.
Andra produkter kan påföras efter 10 minuter.
Hållbarhet efter flaskans öppnande: 50 dagar

Bilagor